Antivirus C - další stupeň podpory zaměstnanosti

26. 6. 2020

Nově přijatý zákon ze dne 16. 6. 2020 přináší zaměstnavatelům možnost snížení odvodů sociálního pojištění, a to za kalendářní měsíce červen, červenec a srpen. Cílem prominutí pojistného je podpora zachování zaměstnanosti u zaměstnanců v pracovním poměru.


Nárok na prominutí má zaměstnavatel, který splní pět podmínek:

  • počet zaměstnanců v pracovním poměru účastných nemocenského pojištění k poslednímu dni měsíce je nejvýše 50 zaměstnanců. Do počtu se zahrnují i zaměstnanci, jejich poměr trvá, ale nepracují např. z důvodu mateřské nebo rodičovské dovolené, neplaceného volna a jiných překážek
  • počet zaměstnanců v posledním dni kalendářního měsíce činí alespoň 90 % počtu zaměstnanců k 31. březnu 2020
  • úhrn vyměřovacích základů zaměstnanců v pracovním poměru za kalendářní měsíc činí alespoň 90 % úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců v pracovním poměru za březen 2020. 
  • bylo odvedeno pojistné za zaměstnance, tedy 6,5 % z vyměřovací základu zaměstnance, a to do 20. dne následujícího měsíce
  • za kalendářní měsíc nebyl čerpán příspěvek z cíleného programu podpory zaměstnanosti Antivirus A a B.

 

Podmínky splnění nároku na snížení vyměřovacího základu se posuzují samostatně za každý kalendářní měsíc červen, červenec a srpen 2020. Může se stát, že v některé měsíci je nárok splněn a v některém nikoliv, v tom případě zaměstnavatel nebude moci uplatnit nárok na snížení vyměřovacího základu.

Prominutí pojistného se rozumí snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele. Při snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele postupuje zaměstnavatel tak, že do vyměřovacího základu za kalendářní měsíc nezarhnuje vyměřovací základy zaměstnanců, kteří jsou v pracovní poměru k poslednímu v měsíci, u každého zaměstnance nejvýše však v 1,5 násobek průměrné mzdy tj., v roce 2020 52 253 Kč. Vyměřovací základ převyšujíci částku 52 253 Kč se do vyměřovacího základu nezahrnuje.


Ing. Petra Jančová

Jsem vystudovaná ekonomka, ale již při studiu jsem pracovala a starala se o fakturace, pracovní smlouvy a komunikaci s úřady v menších firmách. Časem jsem si k tomu přibrala také celou mzdovou agendu, absolvovala školení a certifikace v oblasti mzdové agendy, personalistiky a účetnictví. Postupně jsem se začala starat o více firem, zkušenosti rostly, a tak jsem si našla kolegyni Verču, se kterou jsme rozjely naši mikroúčetní kancelář.