Jak vyplnit daňové přiznání fyzických osob?

4. 1. 2023

Termín podaní daňového přiznání se blíží. Co všechno potřebujete ke správnému vyplnění, ať jste živnostník nebo zaměstnanec s vedlejšími příjmy? Přehledně jsme vám shrnuli, na co je potřeba si dát pozor a co je potřeba si obstarat a hlavně do jakého termínu.

Termín podání daňového přiznání

Přiznání k dani z přijmu fyzických osob má pro letošní rok termín odevzdání nejpozději 3. dubna 2023 v papírové podobě, pokud však máte datovou schránku a můžete poslat přiznání elektronicky, datum odevzdání na finanční úřad je až do 2. května 2023. 

Pro zaplacení daně platí stejné termíny jako pro podání daňového přiznání, tedy 3. dubna nebo 2. května. Pokud Vám vznikne přeplatek, finanční úřad má 30 dnů na jeho vracení.

Přehledy zdravotního a sociálního pojištění

Pokud jste OSVČ, podáváte zároveň s daňovým přiznáním i přehledy pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Ty musí být předloženy do jednoho měsíce po termínu odevzdání daňové přiznání. Doba pro zaplacení nedoplatku je osm dní od podání přehledu. Jestliže během roku 2022 došlo ke změně zdravotní pojišťovny, je nutno dodat přehled na obě zdravotní pojišťovny.

Základ daně a výpočet daně z příjmu

Základ daně se v účetnictví zjišťuje jako rozdíl výnosů a nákladů. V daňové evidenci je potřeba dobře vést příjmy a skutečné výdaje na základě faktur a účtenek za nákup služeb a zboží potřebné k podnikání, základ daně je pak rozdíl mezi příjmy a výdaji. V současné době je velice rozšířený a populární způsob použití paušálních výdajů. Jestliže fyzická osoba neuplatňuje prokazatelně vynaložené výdaje potřebné ke svému podnikaní, může uplatnit výdaje až ve výši 60 %. Základ daně se pak určuje tak, že od všech příjmů odečtete výdaje stanovené procentem. 

Pozor – pokud váš roční zisk překročí 48násobek průměrné mzdy (pro rok 2022 - 1 935 552 Kč), výsledná částka se daní 23% sazbou.

Nezdanitelné části základu daně 

Od základu daně si můžete odečíst nezdanitelné části základu daně. Tyto nezdanitelné nebo také odečitatelné položky snižuji přímo základ daně a až poté se vypočte 15% daň.

 • Dary a bezúplatná plnění – úhrnná hodnota daru přesáhne 2 % základu daně nebo alespoň 1 000 Kč, maximálně 15 % základu daně, nutno dodat potvrzení o daru, odběr krve 3 000 Kč, darování orgánů a krvetvorných buněk 20 000 Kč, nutno dodat potvrzení o odběru a darování.

 • Úroky z hypotéky, nebo úvěru ze stavebního spoření – maximálně je možno odečíst 300 000 Kč za společně hospodařící domácnosti, nutno dodat potvrzení z banky + smlouvy.

 • Penzijní pojištění a doplňkové připojištění – až do výše 24 000 Kč, potvrzení o výši daňově uznatelné částky.

 • Životní pojištění – základ daně si můžete snížit o částku, kterou jste za uplynulý rok zaplatili, musíte mít ale ve smlouvě o ŽP uvedeno, že o výplatu můžete požádat až v 60 letech a ne dříve než 60 měsíců od sjednání smlouvy

 • Členské příspěvky – maximálně 3 000 Kč, nutno dodat potvrzení od organizace o zaplacené příspěvku.

 • Úhrady na vzdělání – limit až do výše 10 000 Kč, potvrzení o úhradě za zkoušku.

Daňové slevy 

Po vypočtení 15% daně si můžete ještě odečíst daňové slevy (např. sleva na poplatníka) a daňové zvýhodnění na děti.

 • Základní sleva na poplatníka – měsíčně 2 570 Kč, uplatnění vždy v plném rozsahu 12 měsíců ve výši 30 840 Kč

 • Sleva na studenta – držitel statusu studenta může uplatnit roční slevu ve výši 4020 Kč, pokud byl studentem jen některé měsíce z roku, uplatní měsíční slevu 335 Kč za každý měsíc

 • Daňové zvýhodnění na děti – pouze jeden rodič, 1. dítě 1 267 Kč (ročně 15 204 Kč), na 2. dítě 1 860 Kč (ročně 22 320 Kč), a na 3. a další dítě 2 320 Kč (ročně 27 840 Kč), nutno doložit rodné listy, případně u starších dětí potvrzení o studiu, potvrzení o neuplatnění daňového zvýhodnění druhého z rodičů.  V případě, že je daňové zvýhodnění vyšší než vypočtená daň z příjmu fyzických osob, tak vzniká nárok na daňový bonus.

 • Sleva na manželku (manžela) – pouze ročně ve výši 24 840 Kč, slevu je možné uplatnit pouze pokud jsou příjmy manželky (manžela) do 68 000 Kč, nutno doložit čestné prohlášení.

 • Školkovné – maximální sleva na jedno dítě je pro rok 2022 16 200 Kč., může uplatnit jen jeden z rodičů, nutno doložit potvrzení ze školky.

Pokud po odečtení všech slev na dani, které můžete uplatnit, vyjde záporná hodnota, máte nárok na vyplacení daňového bonusu.

Podání daňového přiznání

Daňové přiznání lze podat několika způsoby - osobně na příslušný finanční úřad, poštou nebo elektronicky.

 • Osobně – na příslušný finanční úřad, pod který adresa trvalého bydliště, případně podle adresy sídla.

 • Poštou – raději zaslat s menším předstihem, aby na daňové přiznání došlo včas na finanční úřad.

 • Elektronicky – datovou schránkou v .xml formátu, případně rovnou přes portál Moje daně, kde po vyplnění interaktivního formuláře můžete daňové přiznání poslat také přes datovou schránku nebo pomoci jiných certifikátů jako je např. portál občana nebo bankovní identita. Vždy po odeslání doporučujeme uložit si potvrzení o odeslání a výsledné daňové přiznání v .pdf souboru.

Všechny platné vzory a formuláře daňových přiznání najdete na stránkách finanční správy.


Ing. Petra Jančová

Jsem vystudovaná ekonomka, ale již při studiu jsem pracovala a starala se o fakturace, pracovní smlouvy a komunikaci s úřady v menších firmách. Časem jsem si k tomu přibrala také celou mzdovou agendu, absolvovala školení a certifikace v oblasti mzdové agendy, personalistiky a účetnictví. Postupně jsem se začala starat o více firem, zkušenosti rostly, a tak jsem si našla kolegyni Verču, se kterou jsme rozjely naši mikroúčetní kancelář.