Antivirus – jak podat žádost a na co si dát pozor

6. 4. 2020

Od dnešního dne je možné podávat žádosti do programu Antivirus, která je nutností pro zařazení do tohoto programu. Přesný postup podávání žádosti najdete na internetových stránkách MPSV. My jsme pro Vás připravili zjednodušený návod, jak žádost podat.


  1. Jako zaměstnavatel podáte žádost o uzavření dohody o poskytnutí příspěvku přes web úřadu práce. V žádosti vyplníte údaje o firmě, kontaktní údaje na oprávněného žadatele, bankovní spojení, kdy je potřeba dodat i doklad o zřízení účtu, na který přijdou peníze. Videonávod najdete na webu MPSV.
  2. Po vyplnění všech údajů systém vygeneruje žádost a dohodu v pdf podobě. Oba soubory společně s dokladem o vlastníkovi účtu pošlete datovou schránkou, nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na příslušný úřad práce.
  3. Úřad práce žádost zkontroluje a odešle elektronicky zpět (schválená žádost nemusí být fyzicky podepsaná úřadem práce).
  4. Následně zpracujete a vyplatíte zaměstnancům náhrady mezd a zaplatíte státu povinné odvody.
  5. Přes web úřadu práce předložíte vyúčtování se seznamem zaměstnanců (a jejich rodných čísel nebo evidenčních čísel pojištěnce).
  6. Úřad práce ověří údaje na sociální správě a pošle peníze na váš účet.

V případě, že na žádosti je uvedena jako osoba oprávněná k zastupování zaměstnavatele jiná osoba než ta, která je uvedena ve veřejných rejstřících, musíte přiložit k žádosti rovněž plnou moc k zastupování vaší firmy v potřebném rozsahu, pokud ji ÚP ČR již nemá k dispozici. Žádost podáváte pouze jednou, pokud nejste vyzváni přímo od ÚP ČR k zaslání opravené žádosti v případě zjištění nedostatků. Pokud se vaše provozní problémy protáhnou i do dalších měsíců, zažádáte o státní příspěvek na náhradu mezd vždy po skončení kalendářního měsíce.


Ing. Petra Jančová

Jsem vystudovaná ekonomka, ale již při studiu jsem pracovala a starala se o fakturace, pracovní smlouvy a komunikaci s úřady v menších firmách. Časem jsem si k tomu přibrala také celou mzdovou agendu, absolvovala školení a certifikace v oblasti mzdové agendy, personalistiky a účetnictví. Postupně jsem se začala starat o více firem, zkušenosti rostly, a tak jsem si našla kolegyni Verču, se kterou jsme rozjely naši mikroúčetní kancelář.