Cestovní náhrady v roce 2021

16. 1. 2021

Jako každý rok i letos došlo ke změnám sazeb cestovních náhrad. Zaměstnanci vyslání na služební cestu si přilepší vyšší sazbou stravného, naopak se snížila výše průměrné ceny za litr pohonných hmot. 


Tuzemské stravné 

Nová pravidla pro poskytování cestovních náhrad v tuzemsku na rok 2021 určuje vyhláška č. 589/2020 Sb.

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce v „soukromém“ sektoru nejméně ve výši:

 • 91 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 138 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 • 217 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

 

Pokud bylo zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuta snídaně, oběd nebo večeře, které mu platí zaměstnavatel, zaměstnanci je výsledné stravné za každé bezplatné jídlo snížené až o hodnotu:

 • 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin,
 • 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin,

 

Zaměstnanci nenáleží stravné v případě, jestliže mu byly během pracovní cesty, která trvá:

 • 5 až 12 hodiny, poskytnuta 2 bezplatná jídla,
 • 12 až 18 hodin, poskytnuta 3 bezplatná jídla.

 

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy osobních silničních motorových vozidel – 4,40 Kč. U jednostopých vozidel a tříkolek se sazba pohybuje v částce nejméně 1,20 Kč

Průměrné ceny pohonných hmot:

 • 27,80 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů,
 • 31,50 Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů,
 • 27,20 Kč za 1 litr motorové nafty,
 • 5,00 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.

Zahraniční stravné 

Zahraniční stravné se mění vyhláškou č. 510/2020 Sb., letos dchází ke zvýšení sazby stravného hned u sedmnácti zemí. V Evropě se jedná o Albánii, Bulhrasko, Slovinsko (zvýšení za 40 Euro) a Švédsko (zvýšená na 55 Euro). Vyhláška má zajistit zaměstnancům vyslaným na služební cestu do zahraničí patřičnou finanční náhradu stravného v cizí měně.


Ing. Veronika Koláčková

Jsem absolventkou Mendelovy univerzity v Brně. Během studia jsem přišla do kontaktu se základní mzdovou a účetní agendou. Po škole jsem se začala více zabývat zpracováním mezd a absolvovala jsem akreditovaná školení, díky kterým jsem prohloubila své vědomosti.