Chci se stát OSVČ. Co pro to musím udělat a jaké mám povinnosti?

9. 6. 2022

Zvažujete podnikání při zaměstnání? Nebo jste se dokonce rozhodli ze zaměstnání odejít a dále se živit jako osoba samostatně výdělečně činná? Přinášíme vám shrnutí, jak postupovat. Sepsaly jsme pro vás i výhody a nevýhody, které s sebou jednotlivé typy výdělečné činnosti nesou. Kdy se tedy vyplatí být zaměstnaný a kdy si zřídit živnost?

Pokud máte vlastní podnikatelský záměr a rozhodnete se stát OSVČ, v prvé řadě musíte posoudit, zdali samostatná výdělečná činnost bude vaší vedlejší nebo hlavní činností. S tím pak souvisí povinnost platit zálohy na zdravotní a sociální pojištění.

Pokud je vaše podnikání jediným či převažujícím příjmem, jedná se o hlavní činnost OSVČ. V tomto případě pak platíte minimální zálohy na sociálním a zdravotním pojištění, nebo vyšší zálohy, které vám vyšly v ročním přehledu o příjmech a výdajích na sociální a zdravotní pojištění.

Naopak OSVČ vykonává vedlejší činnost, pokud má sociální a zdravotní pojištění zaplacené z jiné výdělečné činnosti. Nejčastěji se jedná o příjem ze zaměstnání.

Jako vedlejší činnost se dále posuzuje podnikání u osob, za které je plátcem pojistného stát – jedná se zejména o nezaopatřené dítě, poživatele důchodu nebo příjemce rodičovského příspěvku. OSVČ na vedlejší činnost pak nemusí platit zálohy, ani první rok, ani následující roky podnikání.

Zdravotní pojištění doplatí OSVČ za celý rok ze skutečného příjmu v rámci přehledu o příjmech a výdajích na zdravotní pojišťovnu. Sociální pojištění u vedlejší činnosti platí OSVČ v případě, že přesáhne limit, který se každý rok mění. Limitem se rozumí záklád daně, tedy příjmy - výdaje. Pro rok 2021 byla hranice 85 059 Kč, pro rok 2022 činí 93 387 Kč.

Jsem student a chci podnikat. Jak na to?

Při studiu můžete podnikat bez problému. Pokud vám ještě nebylo 26 let a máte status studenta, vaše podnikání se považuje za vedlejší činnost. Studenti můžou uplatnit kromě slevy na poplatníka i daňovou slevu na studenta. 

I student si však musí evidovat příjmy. Po prvním roce podnikání mají studenti povinnost podat přehledy na ČSSZ a na zdravotní pojišťovny – tedy stejně jako při vedlejší činnosti při zaměstnání.

Podnikat můžou i maminky s malými dětmi

Pokud pobíráte mateřskou, podnikat můžete až po skončení šestinedělí. Pokud už jste byla OSVČ i předtím, můžete podnikání přerušit a neplatit zálohy. Pokud si budete měsíční zálohy platit dál, přeplatky by vám měli následně vrátit. 

Pokud ale někoho zaměstnáváte nebo s někým spolupracujete, fakturovat za jejich práci samozřejmě můžete. I po přechodu na rodičovskou se vaše výdělky budou považovat za vedlejší činnost.

Výhody podnikání při zaměstnání

 • Nemusíte dodržovat minimální vyměřovací základ na sociálním a zdravotním pojištění.
 • Stále máte jistoty a legislativní ochranu díky HPP.
 • Máte nárok na dovolenou, proplacení přesčasů, nemocenskou aj.
 • Pokud vám nečekaně odpadne zdroj příjmů z vaší podnikatelské činnosti, máte jistotu v podobě pracovního poměru.

Nevýhody podnikání při zaměstnání

 • Pokud chcete podnikat ve stejném oboru jako váš zaměstnavatel, potřebujete jeho písemný souhlas. A i v případě, že jej získáte, může zaměstnavatel souhlas kdykoliv zrušit a vy tak budete muset buď přerušit podnikání, nebo změnit zaměstnání.
 • Pokud jste státní zaměstnanec, musíte mít souhlas vedoucího úřadu. A nezáleží na tom, v čem podnikáte.
 • Svou vedlejší činnost vykonáváte ve svém volném čase. Nemůžete počítat s 8hodinovou pracovní dobou, zaměstnavatel vám jen těžko poskytne úlevy.

Pozor! Pokud vykonáváte vedlejší činnost při zaměstnání a o zaměstnání přijdete, automaticky se měníte na OSVČ s hlavní činností. Zálohy na zdravotní a sociální pojištění tak platíte v plné výši.

Výhody OSVČ

 • Jste sami svými vlastními pány. Veškerou práci si organizujete sami. Nežádáte o volno, nemusíte vyřizovat nemocenskou.
 • Výše výdělků záleží na vaší šikovnosti.
 • Můžete pracovat z domova (pokud to samozřejmě povaha vaší činnosti dovoluje) a více času věnovat dětem a rodině.

Nevýhody živnostníků:

 • Veškerou daňovou agendu si vedete sami.
 • Neplatí pro vás ochrana zákoníku práce.
 • Sociální a zdravotní pojištění si platit musíte, i když jste ve ztrátě.
 • Na nemocenskou a mateřskou máte nárok pouze v případě, že si platíte dobrovolné nemocenské pojištění.
 • Ve většině případů nemáte pravidelný příjem, v jeho výši navíc bývají výkyvy.

Zaměstnavatel mi nabídnul práci na IČO. Je to pro mě výhodné?

Pokud pracujete na IČO, zaměstnavatel za vás nehradí žádné odvody státu. Pro něj je to tedy výhodnější a výhodné by to mělo být i pro vás, neboť se vám zvýší čistý příjem. Přicházíte však o všechny výhody zaměstnání – dovolenou, nemocenskou, zaměstnanecké benefity. Nebude pro vás existovat nic jako výpovědní lhůta nebo odstupné. Počítejte také s tím, že si veškerou administrativu spojenou se živností budete řešit sami. 

Je nutné si dát pozor, aby to nesklouzlo do tzv. švarcsystému. Tedy nelegální činnosti, při které osoby vykonávají pro podnikatele běžné činnosti v závislém vztahu a nejsou jeho zaměstnanci, ale formálně vystupují jako samostatní OSVČ.

Jak postupovat, pokud chcete přejít ze zaměstnání na podnikání na plný úvazek?

Založte si živnost

Pokud začínáte s podnikáním, je potřeba si vyřídit živnostenské oprávnění. Na živnostenském úřadě vyplníte jednotný registrační formulář, kterým se přihlásíte zároveň ke zdravotním a sociálním pojištění, a také k dani z příjmu fyzických osob. Počítejte s tím, že zaplatíte poplatek 1 000 Kč. Připravte si občanský průkaz, doklad o úhradě poplatku a pokud budete podnikat mimo své trvalé bydliště, doložte výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu nebo souhlas vlastníka nemovitosti.

Pozor! U řemeslných, vázaných nebo koncesovaných živností musíte doložit i svoji kvalifikaci.

Živnost si můžete založit také pomocí datových schránek. Autorizovanou konverzi dokladů dokazující vaši odbornou způsobilost provedete přes Czech POINT.

Začněte si platit zdravotní a sociální pojištění

Jak se přihlásit k pojištění?

Pokud jste nevyplnili jednotný registrační formulář, musíte se sami přihlásit ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění.

Pro ČSSZ je to tiskopis Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti, kterým osoba samostatně výdělečně činná oznamuje příslušné ČSSZ den, ve kterém zahájila samostatnou výdělečnou činnost nebo spolupráci při výkonu samostatné výdělečné činnosti. Tiskopis je možný vyplnit online. Ke zdravotnímu pojištění se přihlásíte přes formulář na webových stránkách vaší zdravotní pojištovny nebo osobně na pobočce.

Zahájení, veškeré změny, případně ukončení výdělečné činnosti musí OSVČ oznámit  nejpozději do 8 dnů. Za zahájení výdělečné činnosti se považuje okamžik, kdy začne vykonávat činnost s cílem „mít příjem“ (objednávky, fakturace, uzavření smlouvy o dílo, pohyby na účtu atd.). 

Hlavní činnost

OSVČ na hlavní činnost platí měsíčně minimální zálohy, které jsou každý rok stanové. Pro rok 2022 je minimální záloha na sociálním pojištění 2 841 Kč. U zdravotního pojištění je minimální záloha ve výši 2 627 Kč.

U zdravotního pojištění se záloha mění hned od platby za leden. U sociálního pojištění se mění až v měsíci, kdy odevzdáte přehled za předchozí rok, tedy nejčastěji v dubnu. Pokud už teď platíte víc než minimum, nemusíte nic řešit.

Vedlejší činnost

Pro OSVČ, které vykonávají vedlejší činnost, v prvním roce podnikání neplatí zálohy na zdravotní pojišťovnu ani na ČSSZ

Sociální pojištění se doplácí až po podání přehledu o příjmech a výdajích, tedy podle skutečného zisku za první kalendářní rok. Pokud daňový základ z podnikání nepřesáhne rozhodnou částku, nemusí OSVČ sociální pojištění za daný rok platit vůbec. Rozhodná částka je pro rok 2022 93 387 Kč. Pokud rozhodnou částku překročíte, musíte dále platit minimální zálohu. Minimální záloha na sociální pojištění je 1137 korun

U zdravotního pojištění se při vedlejší činnosti minimální zálohy neplatí. V první roce podnikání na vedlejší činnost se zálohy neplatí vůbec. 

Udělejte si pořádek v daních

Jestli jste doposud vykonávali vedlejší činnost při zaměstnání, s daňovým přiznáním už máte zkušenosti. U OSVČ je však nutné vést daňovou evidenci nebo platit paušální daň. Pokud víte, že budete potřebovat pomoc profesionální účetní, ozvěte se nám, rády vám s tím pomůžeme.


Ing. Petra Jančová

Jsem vystudovaná ekonomka, ale již při studiu jsem pracovala a starala se o fakturace, pracovní smlouvy a komunikaci s úřady v menších firmách. Časem jsem si k tomu přibrala také celou mzdovou agendu, absolvovala školení a certifikace v oblasti mzdové agendy, personalistiky a účetnictví. Postupně jsem se začala starat o více firem, zkušenosti rostly, a tak jsem si našla kolegyni Verču, se kterou jsme rozjely naši mikroúčetní kancelář.