Co je to paušální daň a pro koho je vhodná?

9. 1. 2024

Mnoho podnikatelů volí paušální daň z jednoho prostého důvodu – zbaví je nutnosti podávat daňové přiznání. Pokud uplatňujete paušální daň, nemusíte podávat ani přehled o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu a na ČSSZ. Přemýšlíte o tom, že byste přešli na paušál? Nebo podnikat teprve začínáte a přemýšlíte, pro co se rozhodnout?

Jak paušální daň funguje?

Paušální daň má za cíl ulehčit podnikatelům administrativu, ale může ji uplatňovat pouze OSVČ, která splňují následující podmínky:

 • Není plátcem DPH.
 • Předpokládaný roční příjem není vyšší než 2 miliony Kč.
 • Není v insolvenčním řízení.
 • Není společníkem veřejné obchodní společnosti.
 • Není komplementářem komanditní společnosti.
 • Není zároveň zaměstnána (lze to pouze u příjmů ze závislé činnosti, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně).

Paušální daň mohou podnikatelé využívat od roku 2021. Aktuálně se skládá z minimální částky pojistného na zdravotní pojištění 2 968 Kč, zálohy na sociální pojištění 4 430 Kč (v roce 2023 to bylo jen 3 386 Kč) a daně z příjmu ve výši 100 Kč měsíčně.

Pro rok 2024 paušální daň činí 7 498 Kč měsíčně, ročně tak při uplatňování paušální daně odvedete necelých 90 000 Kč.

Jaké jsou hlavní výhody paušální daně?

 • Významné snížení administrativní zátěže.
 • Nemusíte odevzdávat daňové přiznání.
 • Nemusíte odevzdávat přehledy o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně a ČSSZ.
 • Díky vyššímu odvodu na důchodovém pojištění budete mít nárok na vyšší důchod.
 • Neplatíte nedoplatky.

Novinka od roku 2023: Tři pásma paušální daně

Protože se limit pro vstup do paušálu zvýšil od roku 2023 na 2 miliony Kč a rozpětí příjmů paušalistů je tak velké, jsou plátci paušální daně rozdělení do 3 pásem, které určují výši jejich měsíčních záloh. „Většina bude zařazena v prvním pásmu a nic se pro ně nemění," uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura.

První pásmo je určené pro živnostníky s příjmem do 1 milionu korun a pro živnostníky s vyššími příjmy do 2 milionů korun s uplatnitelným 80% výdajovým paušálem, a živnostníky s příjmy do 1,5 milionů Kč s uplatnitelným 60% výdajovým paušálem. Ti hradí 7 498 Kč měsíčně.

Druhé pásmo je určeno pro OSVČ s ročními příjmy do 1,5 milionu Kč, které se kvůli nižšímu výdajovému paušálu nevešly do prvního pásma, a pro OSVČ s ročními příjmy do 2 milionů korun s uplatnitelným 60% výdajovým paušálem. Ti hradí fixní zálohy ve výši 16 745 Kč měsíčně.

Třetí pásmo je určeno pro OSVČ s ročními příjmy do 2 milionů Kč, které se nevejdou do nižšího pásma. Ti platí zálohy 27 139 Kč měsíčně.

Nejčastější otázka: Vyplatí se mi paušální daň?

V paušální dani je zahrnutá i daň z příjmu. Jenže tu někteří podnikatelé po uplatnění slev neplatí, a tak počítají, jestli by se jim paušál vůbec vyplatil.

Pozor! Pokud uplatňujete paušální daň, nemáte už nárok na slevy na dani nebo jiné daňové zvýhodnění (nezdanitelné částky základu apod.).

Paušální daň se vyplatí především OSVČ se 40% výdajovým paušálem a těm, kteří mají vysoké příjmy, ale kromě slevy na poplatníka nemají nárok na žádná zvýhodnění. Určitě je důležité si propočítat, jestli se vám paušální daň skutečně vyplatí, případně zvážit, jestli zjednodušení administrativy opravdu natolik stojí za nějakou tu korunu navíc. Ti, kteří doposud uplatňovali daňové zvýhodnění na děti, o tuto možnost přijdou.

 

Jak se přihlásit k paušální dani?

O vstupu do paušální režimu informujete finanční úřad. Můžete buď postaru, a to odevzdaným tiskopisem, nebo zprávou přes datovou schránku či přes online formulář finanční správy. Přihlášení je nutné do 10. dne zdaňovacího období, kdy na paušální daň chcete přejít, tudíž do 10. ledna (pokud to vychází na víkend, tak do pondělí po 10. lednu).

Pokud ale podnikatelskou činnost jakožto OSVČ teprve zahajujete, můžete do tohoto režimu vstoupit kdykoliv v průběhu roku ode dne zahájení činnosti. Nutné je podat přihlášku k registraci k dani z příjmu fyzických osob.

Jak paušální daň platím?

Platit budete každý měsíc zdaňovacího období stejnou částku, tedy 7 498 Kč měsíčně pro rok 2024. Paušální záloha je splatná do 20. dne kalendářního měsíce, platíte vždy na účet příslušnému finančnímu úřadu.

Pozor! Paušální daň neobsahuje nemocenské pojištění. Při vyplňování oznámení o vstupu do paušálního režimu se k němu ale můžete přihlásit a platit si zálohy na ČSSZ.

Tip Účtařek: Věděli jste, že paušální daň si můžete i předplatit? Na celý rok dopředu můžete odvést zálohu svému finančnímu úřadu s předčíslím bankovního účtu 2866, číslem matriky finančního úřadu a kódem banky 0710 (ČNB).

Můžu na paušální daň přejít v průběhu roku?

Pokud už podnikáte a vedete si daňovou evidenci, v průběhu zdaňovacího období přejít na paušál bohužel nemůžete. Oznámení, které podáte, nebude účinné.

Jde to vzít zpět? Aneb co když zjistím, že se mi paušál nevyplácí

Přejít zpátky z paušálu na daňovou evidenci samozřejmě jde, ale opět musíte myslet na zákonem stanovené termíny. Pozor ale, všechny transakce musíte mít při přechodu z paušálu na daňovou evidenci daňově vypořádané.

Pokud nemáte pohledávky, závazky a další, můžete s daňovou evidencí začít ihned od příštího roku a nemusíte nic dodaňovat nebo přiznávat. Pokud ale pohledávky, závazky a další k poslednímu dni roku evidujete, budete si o ně muset navýšit základ daně v daňovém přiznání.

Vystoupení z režimu paušální daně se provádí oznámením správci daně nejpozději do 10. dne zdaňovacího období bezprostředně následujícího po zdaňovacím období, jehož uplynutím přestane být poplatníkem v paušálním režimu. Toho OSVČ může využít například v případě, kdy chce začít uplatňovat daňové zvýhodnění na dítě nebo jiné odčitatelné položky od základu daně.

Poznámka Účtařek: Pokud už paušální daň uplatňujete a chcete v jejím uplatňování pokračovat, žádné oznámení podávat nemusíte, pouze si navýšíte platbu o příslušnou částku tak, aby vám z účtu pro rok 2024 odcházelo 7 498 Kč měsíčně (oproti roku 2023 se jedná o zvýšení o 1 290 Kč).

Propočítání konkrétních částek paušální daně vám může usnadnit i kalkulačka Ministerstva financí.


Ing. Petra Jančová

Jsem vystudovaná ekonomka, ale již při studiu jsem pracovala a starala se o fakturace, pracovní smlouvy a komunikaci s úřady v menších firmách. Časem jsem si k tomu přibrala také celou mzdovou agendu, absolvovala školení a certifikace v oblasti mzdové agendy, personalistiky a účetnictví. Postupně jsem se začala starat o více firem, zkušenosti rostly, a tak jsem si našla kolegyni Verču, se kterou jsme rozjely naši mikroúčetní kancelář.