Kompenzační bonus 2022: Otázky a odpovědi

25. 1. 2022

Cílem programu kompenzačního bonusu je zmírnit dopady opatření, která byla nastolena jako reakce na koronavirovou pandemii. Sepsaly jsme vám několik základních odpovědí, díky kterým se v tématu kompenzačního bonusu 2022 o něco lépe zorientujete.

Podstatnou změnou oproti kompenzačnímu bonusu z roku 2021 je podmínka poklesu tržeb - ne 50 %, ale 30 %.

Požádat o bonus můžete ze tří důvodů:

Jste buď:

1.       Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ)

2.      Společník společnosti s ručením omezeným (s.r.o.)

3.      Osoba vykonávající práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr (DPP, DPČ)

Podmínkou je, že podnikání pro vás musí představovat hlavní zdroj příjmů.

„Nárok na kompenzační bonus mají podnikatelé, kteří k datu 22. listopadu 2021 (rozhodný den) jsou aktivními podnikateli, nebo podnikateli s přerušenou činností, pokud toto přerušení netrvá déle než jeden rok, čímž je zohledněno především specifikum tzv. sezónních podnikatelů, kteří mohou mít po část roku svou činnost přerušenou a k její opětovné aktivaci dojde až po 22. listopadu 2021. Nárok na kompenzační bonus tedy může vzniknout podnikateli pouze za kalendářní den, ve kterém není jeho podnikatelská činnost přerušena,“ uvádí na svém webu Finanční správa.

Pokles tržeb musí být způsobený:

  • dopadem krizových, mimořádných či ochranných opatření v rámci koronavirové pandemie

  • péčí podnikatele o dítě nebo péčí jeho zaměstnance o dítě v souvislosti s onemocněním COVID 19

  • nařízená karanténa nebo izolace podnikatele

Do kdy můžu žádost o kompenzační bonus podat?

Nejpozději ji můžete podat do 2 měsíců po skončení bonusového období.

Přehled kalendářních období:

1.       období: 22. listopad–31. prosinec 2021

– nejpozději tedy můžete podat žádost o kompenzační bonus do 1. března 2022

2.       období: 1. leden–31. leden 2021

– nejpozději tedy můžete podat žádost o kompenzační bonus do 1. dubna 2022

Jak pokles tržeb dokázat?

Pokles tržeb bude testován porovnáním srovnávaného období oproti průměrné měsíční výši příjmů ve srovnávacím období.

Co je srovnávané období?

Je to kalendářní měsíc, který celý spadá do bonusového období, tedy konkrétně prosinec 2021 a leden 2022.

Co je srovnávací období?

Jsou to libovolné tři po sobě jdoucí kalendářní měsíce v rozhodném období od 1. června do 31. října 2021.

Výjimku mají začínající podnikatelé a sezónní podnikatelé, kteří přes léto svou činnost neprovozují, tam se budou jako srovnávací období brát poslední zimní období před vypuknutím pandemie.

Kam mám podat žádost o kompenzační bonus?

Na příslušný finanční úřad spravující daň z příjmů žadatele o kompenzační bonus (nejčastěji se jedná o úřad v blízkosti pobytu žadatele).

Jak podat žádost o kompenzační bonus (včetně příloh)?

1.       Zaslat písemně na příslušný finanční úřad

2.       Podat osobně na podatelně příslušného finančního úřadu

3.       Vložit do sběrného boxu umístěného před příslušným finančním úřadem

4.       Podat elektronicky datovou schránkou (případně uznávaný elektronický podpis, ověřená identita aj.) na mojedane.cz

5.       Vytisknutou a vlastnoručně podepsanou žádost oskenovat a odeslat na e-mail příslušného finančního úřadu

Kolik dostanu v rámci programu Kompenzační bonus 2022?

Částka se pohybuje od 500 – 1000 Kč za den, výše se odvíjí od naplnění stanovených podmínek.

Jaké jsou přílohy k žádosti o kompenzační bonus?

Ke kompenzačnímu bonusu musíte přiložit podepsané čestné prohlášení.

Jak vypadá formulář ke kompenzačnímu bonusu 2022?

Stáhnout a vyplnit si jej můžete na TÉTO ADRESE.

Několik faktů o kompenzačním bonusu:

Žádost o kompenzační bonus je možné účinně podat až po skončení příslušného bonusového období, nikoli v jeho průběhu!

Základní podmínkou pro získání kompenzačního bonusu je to, že OSVČ musí být nemocensky pojištěna!

  • Kompenzační bonus nepodléhá výkonu rozhodnutí ani exekuci
  • Nárok na kompenzační bonus nevzniká, pokud pobíráte podporu v nezaměstnanosti
  • Kompenzační bonus se vyplácí pouze bezhotovostně
  • Nejde jej obdržet vícekrát (i když vykonáváte více činností, které byly zasaženy koronavirovou pandemií, souběžně)
  • Pro žádost o kompenzační bonus není potřeba písemně dokládat nařízení karantény nebo izolace
  • Kompenzační bonus 2022 je možné kombinovat s dotačními programy vypisovanými Ministerstvem práce a sociálních věcí nebo Ministerstvem průmyslu a obchodu
  • Pokud obdržíte podporu v rámci programu Antivirus, nevzniká vám nárok na kompenzační bonus za kalendářní den, kdy jste čerpali podporu v nezaměstnanosti

 


Ing. Petra Jančová

Jsem vystudovaná ekonomka, ale již při studiu jsem pracovala a starala se o fakturace, pracovní smlouvy a komunikaci s úřady v menších firmách. Časem jsem si k tomu přibrala také celou mzdovou agendu, absolvovala školení a certifikace v oblasti mzdové agendy, personalistiky a účetnictví. Postupně jsem se začala starat o více firem, zkušenosti rostly, a tak jsem si našla kolegyni Verču, se kterou jsme rozjely naši mikroúčetní kancelář.