Nárok na ošetřovné prodloužen až do 30. června

27. 5. 2020

Od 21. května platí, že nárok na ošetřovné rodičům a z důvodu uzavření škol, školek a dalších zařízení je prodloužen až do 30. června. Co se změní a co dál platí?


Nárok na ošetřovné mají i nadále zaměstnanci, kteří pečují o dítě mladší 13 let  z důvodu uzavření školy, školky, nebo dětské skupiny. Od 1. dubna je výše ošetřovného 80 % denního vyměřovacího základu, to zůstává stejné do 30. června. Na ošetřovné se také mohou stále střídat oba rodiče, případně pečující.

Nově se však mění výkaz péče o dítě, který je už nyní dostupná na stránkách ČSSZ. Zde je nutno vyznačit důvody, proč dítě zůstává doma. Výkaz zaměstnanec odevzdá zaměstnavateli na přelomu května a června. Dítě může zůstat doma pouze z níže uvedených důvodů: 

  • ohrožení zdraví dítěte  
  • ohrožení zdraví jiných osob, které žijí s dítětem v domácnosti  
  • výrazné omezení kapacity výchovného zařízení  
  • nastavení omezujících režimových opatření ve výchovném zařízení 
  • výrazné omezení provozní doby výchovného zařízení  
  • jiný závažný důvod 

 

Až do 30. června zůstává nárok na ošetřovné všem rodičům, kteří z objektivních důvodů rozhodnou neumístit dítě do školy či školky. Důvody pak uvedou v aktualizovaném tiskopisu “Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovných zaříení”. Podpora zůstává ve výši 80 % DVZ.

Pro rodiče a jiné osoby, které čerpají ošetřovné, přináší jistotu díky možnosti zůstat s ošetřivnabou osobou i nadále z obejktivních důvodů doma, přestože školy či školky se již v průběhu května začaly otevírat.


Ing. Veronika Koláčková

Jsem absolventkou Mendelovy univerzity v Brně. Během studia jsem přišla do kontaktu se základní mzdovou a účetní agendou. Po škole jsem se začala více zabývat zpracováním mezd a absolvovala jsem akreditovaná školení, díky kterým jsem prohloubila své vědomosti.