Novinky ve mzdách pro rok 2022

19. 1. 2022

V roce 2022 došlo k několikám změnám, které jsou důležité nejen pro mzdové účetní a zpracování mezd, ale i pro zaměstnance a zaměstnavatele. Podívejte se na ty nejzásadnější:

Minimální mzda 

Výše minimální mzdy 

 • 16 200 Kč v měsíčním odměnování (dříve 15 200)
 • 96,40 Kč / hod pro hodinově odměňované (dříve 90,50 Kč) – platí pro 40 hodinovou pracovní dobu
  • 3 směnný provoz 37,5 hodin = 102,83 Kč
  • 2 směnný provoz 38,75 hodin = 99, 51 Kč
 • Minimální mzda 96,40 Kč platí i pro DPP a DPČ

Zaručená mzda 

Se zvýšením minimální mzdy souvisí i zvýšení zaručené mzdy. Ta je odstupňována podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti do osmi stupňů. Všechny úrovně zaručené mzdy v těchto 8 skupinách se vztahují na komerční sféru.

 • 1. skupina = 96,40 Kč / hodina, měsíčně 16 200 Kč
 • 2. skupina = 106,50 Kč / hodina, měsíčně 17 900 Kč
 • 3. skupina = 117,50 Kč / hodina, měsíčně 19 700 Kč
 • 4. skupina = 129,80 Kč / hodina, měsíčně 21 800 Kč
 • 5. skupina = 143,30 Kč / hodina, měsíčně 24 100 Kč
 • 6. skupina = 158,20 Kč / hodina, měsíčně 26 600 Kč
 • 7. skupina = 174,70 Kč / hodina, měsíčně 29 400 Kč
 • 8. skupina = 192,80 Kč / hodina, měsíčně 32 400 Kč

Vyměřováci základ zdravotního pojištění

Vyměřovací základ pro zdravotní pojištění je stejný jako minimální mzda, tedy 16 200 Kč. Minimální pojistné, které zaměstnanec musí odvést, je 13,5 % z 16 200 Kč – 2 187 Kč. Pokud příjem nedosáhne alespoň 16 200 Kč, provádí se dopočet do minimálního vyměřovacího základu, kdy pojistné ve výši 13,5 % z této částky odvede zaměstnanec. Pokud je vyměřovací základ nižší z důvodů překážek na straně organizace, je však tento rozdíl povinen doplatit zaměstnavatel.

Novevela zákona o nemocenském pojištění

 • O dávku dlouhodobého ošetřovného bude možné požádat už v případě, kdy nemocný pobýval na lůžkové péči alespoň 4 dny. Požádat bude možné až do 8 dnů po ukončení hospitalizace.
 • Ošetřovné - mizí podmínka společně hospodařící domácnosti, rozšiřuje se okruh lidí, kteří mohou čerpat ošetřovné. Nebude se vztahovat už jen na ty, co žijí ve společné domácnosti, ale ošetřovné budou moci čerpat i blízcí příbuzní, kteří se budou o nemocného starat. U dítěte to může být například babička nebo dědeček, přestože s rodinou nebydlí.
 • Otcovská poporodní péče neboli otcovská byla prodloužena na dva týdny.

Slevy na dani 2022

 • Zvýšení základní slevy na poplatníka – měsíčně 2 570 Kč, ročně 30 840 Kč
 • Sleva „za umístění dítěte“ – výše se mění spolu s minimální mzdou, pro rok 2022 se jedná o částku 16 200 Kč (pro rok 2021 to bylo 15 200 Kč)
 • Daňové zvyhodnění na děti – změna proběhla už v průběhu roku 2021 u 2. dítěte na 1 860 Kč a na 3. a každé další dítě 2 320 Kč

Zvyšení hranice pro uplatňování daňového bonusu

Nově se taky zvýšila hranice zdanitelného příjmu pro nárok na daňový bonus. Ta je rovna polovině minimální mzdy. Pro rok 2022 musí zaměstnanec mít hrubý příjem minimálně 8 100 Kč, pokud uplatňuje slevu na jedno nebo více dětí měsíčně. V ročním pohledu je to pak 97 200 Kč. 

Nezabavitelná částka

Zaměstnancům v exekuci zůstane od ledna 2022 více peněz. Dochází ke zvýšení nezabavitelné částky na povinného na 8 006,25 Kč (dříve 7 872,75 Kč) i na vyživovanou osobu ve výši 2 668,75 Kč (dříve 2 625,25 Kč).


Ing. Veronika Koláčková

Jsem absolventkou Mendelovy univerzity v Brně. Během studia jsem přišla do kontaktu se základní mzdovou a účetní agendou. Po škole jsem se začala více zabývat zpracováním mezd a absolvovala jsem akreditovaná školení, díky kterým jsem prohloubila své vědomosti.