„Pětadvacítka“ – jednorázová podpora OSVČ

17. 4. 2020

Živnostníci, kteří mají kvůli vládním opatřením ztížené podnikání, se mohou přihlásit na finanční správu o finanční podporu ve výši 25 000 Kč. Kompenzační bonus je jednorázovým bonusem, který budou vyplácet finanční úřady podobně jako přeplatky na dani. Bonus se nedaní a nepodléhá ani sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Zákon pak také garantuje, že bonus nebude použit na případné nedoplatky u správce daně a že nepodléhá výkonu rozhodnutí a exekuci.

Požadavky na splnění nároku:


  • Jedná se o osobu samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění (živnostníci, umělci, znalci, lékaři, poradci, samostatní zemědělci).
  • Vykonávaná činnost je hlavní činností.
  • U vedlejší činnosti dosáhnou na podporu jen ti, kteří souběžně nejsou zaměstnaní (nejčastěji jsou na mateřské, rodičovské, pečují o postiženého, jsou v invalidním nebo starobním důchodu).
  • OSVČ aktivní k 12. březnu 2020 (u sezónních podnikatelů byla jejich živnost přerušena kdykoli po 31. srpnu 2019).
  • OSVČ podá čestné prohlášení, kde uvede, že mu situace neumožnila vykonávat činnost jako obvykle (karanténa, uzavřený či omezený provoz, péče o dítě, omezení poptávky nebo dodávek).

Bonusovým obdobím je období od 12. března do 30. dubna 2020, celková částka za plný počet dnů je tedy 25 000 Kč. Kompenzační bonus se vyplácí pouze za ty kalendářní dny, kdy jsou naplněny výše uvedené podmínky dokládané čestným prohlášením. Nelze však vyplatit za ty kalendářní dny, za které žadatel obdržel podporu v nezaměstnanosti.

Podpora bude vyplacena oproti vyplněné žádosti. Jednostránková, maximálně jednoduchá žádost, bude obsahovat čestné prohlášení o splnění podmínek pro vznik nároku na kompenzační bonus a číslo bankovního účtu, na kterou má být částka odeslána. Žádosti budou přijímány e-mailem, poštou, prostřednictvím datové schránky či prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro finanční správu (EPO), na podatelnách a ve sběrných boxech umístěných před finančními úřady. Formulář je dostupný na webu Finanční správy.


Ing. Veronika Koláčková

Jsem absolventkou Mendelovy univerzity v Brně. Během studia jsem přišla do kontaktu se základní mzdovou a účetní agendou. Po škole jsem se začala více zabývat zpracováním mezd a absolvovala jsem akreditovaná školení, díky kterým jsem prohloubila své vědomosti.