Pokračujeme: Zvýšila se nezabavitelná částka pro rok 2022. Jak rozhodl Nejvyšší soud?

12. 7. 2022Výše nezabavitelné částky je v letošním roce velkým tématem nejen pro ty, kterým tato částka výrazně ovlivňuje mzdu, ale také je velkým oříškem pro všechny mzdové účetní, které musí každý měsíc před výpočtem srážky zjišťovat, zda nedošlo ke změně. 

V lednu 2022 se změnil Zákon o státní sociální podpoře. Novinka měla pomoci lidem, kterým z důvodu rostoucích cen energií nezbývají peníze na zaplacení všech životních potřeb. Se změnou zákona došlo ke zvýšení normativních nákladů na bydlení a rozhořely se spory o tom, jestli se tím pádem musí zvýšit i nezabavitelná částka. 

Podle informace Ministerstva spravedlnosti narostly o 1 120 Kč. Což ale pořádně zmátlo všechny zaměstnavatele a účetní – měli tedy za lednovou výplatu dlužícím zaměstnancům dodatečně zvýšit nezabavitelné minimum? Exekuční a insolvenční srážky ze mzdy už byly dávno odečteny, takže – co teď? 

Během několika měsíců různé krajské soudy rozhodovali ve prospěch i neprospěch dlužníků a mzdové účetní tak zaměstnancům strhávali nezabavitelnou částku ve dvou rozdílných výších, podle toho v jakém kraji byla na zaměstnance vedena exekuce nebo insolvence. Různá vyjádření soudů se můžete dočíst v našem předchozím článku, kde jsme se této problematice věnovali.

Poslední velice významnou a pro lidi v exekuci a insolvenci přínosnou změnou je stanovisko občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 8. 6. 2022, Cpjn 202/2022, který rozhodl, že částka normativních nákladů na bydlení pro rok 2022 zvyšuje o částku uvedenou v ustanovení § 26a odst. 2 zákona č. 117/1995 Sb.

Od 1. 7. 2022 bylo opět navýšeno i životní minimum na 4 620 Kč. Výše životního minima byla na začátku roku 3 860 Kč, od dubna pak 4 250 Kč.

Jak se vypočítává nezabavitelná částka?

Nezabavitelná částka do 30. 6. 2022 dosahovala 9 138, 75 Kč.

Nezabavitelná částka tvoří součet životního minima a normativních nákladů na bydlení. 

Jde o ¾ součtu životního minima jednotlivce a normativních nákladů na bydlení, tedy základní nezabavitelné částky.

Jaká je aktuálně nezabavitelná částka pro rok 2022?

Nezabavitelná částka od 1. 7. 2022 činí 9 416, 25 Kč.

Životní minimum jednotlivce: 4 620 Kč
Normativní náklady na bydlení: 7 935 Kč
Základní nezabavitelná částka: 12 555 Kč

Nezabavitelná částka na zaměstnance činí ¾ z 12 555, tedy 9 416,25 Kč.
Nezabavitelná částka na zaměstnancovu manželku/manžela a každé dítě činí ⅓ z 9 416,25 Kč, což činí 3 138,75 Kč

Vyšší je i plně zabavitelná částka

Zabavitelná částka bez omezení je dvojnásobek základní nezabavitelné částky, tedy 2 x 12 555 Kč. To dělá 25 110 Kč. Pokud tedy rozdíl čisté mzdy zaměstnance a jeho nezabavitelných částek překročí tuhle sumu, zbylé peníze jsou zabavitelné bez omezení.

Pobírá-li tedy zaměstnanec čistou mzdu 50 000 Kč, je svobodný a bezdětný, odečte se od čisté mzdy nezabavitelná částka a hodnotu 25 110 Kč.

Tedy: 50 000 Kč - 9 416,25 Kč - 25 110 Kč = 15 473 Kč

Částka 15 473 Kč se tedy může bez omezení zabavit.

Je možné, že v současné situaci dojde opět ke zvýšení normativních nákladů a tím i ke zvýšení nezabavitelné částky. 


Ing. Veronika Koláčková

Jsem absolventkou Mendelovy univerzity v Brně. Během studia jsem přišla do kontaktu se základní mzdovou a účetní agendou. Po škole jsem se začala více zabývat zpracováním mezd a absolvovala jsem akreditovaná školení, díky kterým jsem prohloubila své vědomosti.