Program Antivirus prodloužen

21. 12. 2021

Program Antivirus 

Od března 2020 funguje program na podporu pro zaměstnavatele a zaměstnance s názvem Antivirus. Ten má pomocí firmám, které musely v souvislosti s opatřením vlády utlumit svoji činnost. Stát jim bude kompenzovat vyplacené prostředky, které pomůžou zaměstnavatelům lépe zvládnout současnou situaci. Příspěvek poskytuje Úřad práce ČR, výše a doba poskytování bude závislá na důvodu vzniku překážky v práci, u každého zaměstnance bude nutné odlišit její důvod. Od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022 opět funguje režim B programu Antivirus. Zaměstnavatelé, kteří byli nepřímo zasaženi vládními nařízeními, budou moci zažádat o příspěvek ve výši 60 % vyplacené náhrady mzdy. Zároveň vláda prodloužila režim A také do 28. února 2022.

Program antivirus aktuálně funguje ve dvou režimech:

Režim A 

 • Prodloužen do února 2022.
 • V případě. kdy je zaměstnanci nařízena karanténa nebo izolace z důvodu onemocnění COVID-19.
 • Výše příspěvku činí v režimu 80 % vyplacené náhrady mzdy a pojistného, maximálně však 39 000 Kč na zaměstnance měsíčně.
 • Zaměstnanec je na překážkách na straně zaměstnavatele a dostává náhradu mzdy ve výší 100 % průměrného výdělku.

Režim B 

 • Opět zavaden od 1. listopadu do konce února 2022.
 • V případě, kdy je větší počet zaměstnanců v nařízené karanténě nebo je na ošetřovném.
 • Firmá má omezenou dostupnost vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti.
 • Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy.
 • Výše příspěvku činí v režimu 60 % vyplacené náhrady mzdy a pojistného, maximálně však 29 000 Kč na zaměstnance měsíčně.
 • Zaměstnanec je na překážkách na straně zaměstnavatele a dostává náhradu mzdy ve výší 80 % průměrného výdělku, při omezení dostupnosti vstupů, v případě omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech firmy dostává náhradu 60 % průměrného výdělku.

Jaké jsou podmínky pro nárok na kompenzace?

 • Zaměstnavatel striktně dodržuje zákoník práce.
 • Zaměstnanec nesmí být ve výpovědní lhůtě a nesmí mu být dána výpověď.
 • Týká se firem v podnikové sféře, zaměstnanci musí být v pracovním poměru a musí se účastnit nemocenského a důchodového pojištění.
 • Zaměstnavatel musí vyplatit mzdu a odvést odvody.

Žádosti o příspěvek na náhradu stálé probíhají přes Úřad práce ČR, kde je potřeba doložit vyúčtování, vyplatit náhrady mezd a odvody zdravotního a sociálního pojištění. Za listopad můžete žádat o příspěvek právě teď.


                                                                                                                                                                                                                                                                                      Zdroj: MPSV


Ing. Veronika Koláčková

Jsem absolventkou Mendelovy univerzity v Brně. Během studia jsem přišla do kontaktu se základní mzdovou a účetní agendou. Po škole jsem se začala více zabývat zpracováním mezd a absolvovala jsem akreditovaná školení, díky kterým jsem prohloubila své vědomosti.