Roční zúčtování daně a co je dobré vědět

1. 2. 2024


Jste zaměstnaní po celý rok pouze u jednoho zaměstnavatele, nebo u více po sobě jdoucích, a nemáte žádné dálší příjmy? V tom případě nepodávejte daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob, ale požádejte svého zaměstnavatele o zpracování ročního zúčtování daně za předchozí kalendářní rok. Do jakého termínu můžete žádat a co dalšího je potřeba splnit? 

Celoroční vypořádání daňové povinnosti prostřednictvím zaměstnavatele je obvyklý způsob, pokud zaměstnanec má příjmy pouze od jednoho zaměstnavatele a nemá povinnost podávat daňové přiznání sám podle § 38g odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb. Pokud se zaměstnanec rozhodne požádat o provedení ročního zúčtování, podá žádost nejpozději do 15. února 2024. Do stejného termínu musí také zaměstnanec předložit veškeré doklady pro provedení ročního zúčtování. Výpočet daně a ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění provede zaměstnavatel nejpozději do 31. března 2024.

Základní zásady:

 • Zaměstnance má podepsané prohlášení poplatníka o dani z příjmu.
 • Zaměstnanec nemá vyšší příjmy než 20 000 Kč.
 • Zaměstnanec nemá zálohovou daň od více plátců zároveň.
 • Zaměstnanec nemá příjmy ze zahraniční.
 • Zaměstnanec měl příjmy od jednoho i více plátců po sobě jdoucích a u všech podepsal prohlášení.
 • Zaměstnanec je daňový nerezident neuplatňující žádné slevy.
 • Zaměstnanec nepřekročil hranici úhrnu všech příjmů roku vyššího než základ pro výpočet solidární daně.

Pokud zaměstnanec nesplňuje jednu z výše uvedených zásad, je povinen si podat daňové přiznání sám.

Daňové slevy a zvýhodnění

Některé slevy a daňové zvýhodnění se uplatňují v každém měsíci a jsou vidět na výplatní pásce. V ročním zúčtování se pak projevuji v celkové částce za celý rok. Pro uplatnění dalších slev je potřeba dodržet podmínky dané zákonem a jejich uplatnění musí být doloženo příslušným dokladem.

 • Základní sleva na poplatníka – měsíčně 2 570 Kč, uplatnění vždy v plném rozsahu 12 měsíců ve výši 30 840 Kč, nutno dodat podepsané prohlášení poplatníka.
 • Sleva na studenta – měsíčně 335 Kč, ročně 4 020 Kč, nutno doložit potvrzení o studiu.
 • Daňové zvýhodnění na děti – 1. dítě 1 267 Kč (ročně 15 204 Kč), 2. dítě 1 860 Kč (ročně 22 320 Kč), a na 3. a další dítě 2 320 Kč (ročně 27 840 Kč), nutno doložit rodné listy, případně u starších dětí potvrzení o studiu, potvrzení o neuplatnění daňového zvýhodnění druhého z rodičů.  V případě, že je daňové zvýhodnění vyšší než vypočtená daň z příjmu fyzických osob, tak vzniká nárok na daňový bonus.
 • Sleva na manželku (manžela) – pouze ročně ve výši 24 840 Kč, slevu je možné uplatnit pouze pokud jsou příjmy manželky (manžela) do 68 000 Kč, nutno doložit čestné prohlášení.
 • Školkovné – maximálně ve výši minimální mzdy, pro rok 2023 je to 17 300 Kč, může uplatnit jen jeden z rodičů, nutno doložit potvrzení ze školky.

Nezdanitelné části základu daně 

Mimo slev a daňového zvýhodnění na děti může zaměstnanec v rámci ročního zúčtování uplatnit i nezdanitelné části základu daně. Tyto nezdanitelné nebo také odečitatelné položky snižuji přímo základ daně a až poté se vypočte 15% daň.

 • Dary a bezúplatná plnění – úhrnná hodnota daru přesáhne 2 % základu daně nebo alespoň 1 000 Kč, maximálně 15 % základu daně, nutno dodat potvrzení o daru, odběr krve 3 000 Kč, darování orgánů a krvetvorných buněk 20 000 Kč, nutno dodat potvrzení o odběru a darování. Z důvodu covidové pandemie a války na Ukrajině se zavedla výjimka pro horní hranici. Maximálně si tak můžete zatím odečíst až 30 % základu daně oproti dřívějším 15 %. 
 • Úroky z hypotéky, nebo úvěru ze stavebního spoření – pokud došlo k pořízení nemovitosti před 1. 1. 2021, maximálně je možno odečíst 300 000 Kč za společně hospodařící domácnosti, po tomto datu je to možné nejvýše do 150 000 Kč.
 • Penzijní pojištění a doplňkové připojištění – až do výše 24 000 Kč, potvrzení o výši daňově uznatelné částky.
 • Životní pojištění – až do výše 24 000 Kč, nutno dodat potvrzení o zaplacených příspěvcích.
 • Členské příspěvky – maximálně 3 000 Kč, nutno dodat potvrzení od organizace o zaplacené příspěvku. Od roku 2024 je tato možnost zrušena.
 • Úhrady na vzdělání – limit až do výše 10 000 Kč, potvrzení o úhradě za zkoušku. Naposledy, za rok 2024 je tato nezdanitelná část zrušena.

Pokud vznikne zaměstnanci přeplatek na dani za rok 2023, zaměstnavatel ho vyplatí zaměstnanci nejpozději v březnové mzdě.

Najdou se zaměstnavatelé, kteří však některým svým zaměstnancům odmítaji udělat roční zúčtování. Nechce se jim např. řešit úroky z hypotéky nebo nebyli zaměstnání po celý rok právě u nich.

Odmítá vám zaměstnavatel zpracovat roční zúčtování?Ozvěte na info@uctarky.cz a my vám s přípravou podkladů pro daňové přiznání rády pomůžeme.


Ing. Petra Jančová

Jsem vystudovaná ekonomka, ale již při studiu jsem pracovala a starala se o fakturace, pracovní smlouvy a komunikaci s úřady v menších firmách. Časem jsem si k tomu přibrala také celou mzdovou agendu, absolvovala školení a certifikace v oblasti mzdové agendy, personalistiky a účetnictví. Postupně jsem se začala starat o více firem, zkušenosti rostly, a tak jsem si našla kolegyni Verču, se kterou jsme rozjely naši mikroúčetní kancelář.