Služební cesty pro rok 2022

15. 2. 2022

Cestovní náhrady v roce 2022

Stejně jako každý rok, i letos došlo ke změnám sazeb cestovních náhrad. Zaměstnanci vyslání na služební cestu si přilepší vyšší sazbou stravného.

Tuzemské stravné 

Nová pravidla pro poskytování cestovních náhrad v tuzemsku na rok 2022 určuje vyhláška č. 511/2021 Sb.

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce v „soukromém“ sektoru nejméně ve výši:

 1. 99 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 2. 151 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 3. 237 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Pokud bylo zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuta snídaně, oběd nebo večeře, které mu platí zaměstnavatel, zaměstnanci je výsledné stravné za každé bezplatné jídlo snížené až o hodnotu:

 • 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin,
 • 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin

Zaměstnanci nenáleží stravné v případě, jestliže mu byly během pracovní cesty, která trvá

 • 5 až 12 hodiny, poskytnuta 2 bezplatná jídla,
 • 12 až 18 hodin, poskytnuta 3 bezplatná jídla

Náhrady za použití soukromého vozidla

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy osobních silničních motorových vozidel činí 4,70 Kč. U jednostopých vozidel a tříkolek se sazba pohybuje v částce nejméně 1,30 Kč. Cenu pohonné hmoty prokazuje zaměstnanec dokladem o nákupu, ze kterého je jasné, že souvisí s pracovní cestou.

Průměrné ceny pohonných hmot:

 • 37,10 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů,
 • 40,50 Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů,
 • 36,10 Kč za 1 litr motorové nafty,
 • 4,10 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.

Zahraniční stravné se pro rok 2022 mění vyhláškou č. 462/2021 Sb. Ke zvýšení sazeb došlo u devíti zemí (Alžírsko, Etiopie, Francie, Gruzie, Chorvatsko, Lichtenštejnsko, Maďarsko, Pákistán a Rumunsko).


Ing. Veronika Koláčková

Jsem absolventkou Mendelovy univerzity v Brně. Během studia jsem přišla do kontaktu se základní mzdovou a účetní agendou. Po škole jsem se začala více zabývat zpracováním mezd a absolvovala jsem akreditovaná školení, díky kterým jsem prohloubila své vědomosti.