Stravenky nebo stravenkový paušál?

20. 12. 2021

Jedním z nejčastěji poskytovaných zaměstnaneckých benefitů je příspěvek na stravování. Od ledna nově mohou zaměstnavatele přispívat zaměstnancům místo klasických stravenek formou tzv. stravenkového paušálu. Je jen na zaměstnavateli, jestli ponechá způsob stravenek, nebo zvolí stravenkový paušál. Jaký je rozdíl mezi stravenkou a stravenkovým paušálem?

Stravenky

 • Daňově uznatelný náklad maximálně 55 % hodnoty jídla.
 • Maximálně 70 % ze stravného pro tuzemskou cestu v délce 5–12 hodin. Pro rok 2022 je to maximálně 118 Kč, nejvyšší příspěvek na stravenku je tedy 82,60 Kč.
 • Nejvyšší daňové úspory se dosáhne se stravenkou v hodnotě 150 Kč (55 % ze 150 Kč je 82,50 Kč, průměrná cena obědového menu pro listopad 2021  dle údajů společnosti Ticket Restaurant Card byla 150,50 Kč).
 • Podmínky poskytnutí:
  • Stravenka pouze za odpracovanou směnu (min. 3 hodiny), tedy ne za dovolenou, nemoc, neplacené volno apod.
  • Zaměstnanec má nárok jen na jednu stravenku denně.
  • Stravenka se neposkytuje za dny, kdy zaměstnanec pobírá stravné na služební cestě. Stravenky jsou nenárokové, jejich poskytnutí je na rozhodnutí zaměstnavatele.
 • Hodnota stravenky vyšší než 55 % nebo více než 82,60 Kč na jednu stravenku jsou náklady daňově neuznatelné, u zaměstnanců nepodléhá odvodům ani nad limit.

Stravenkový paušál 

 • Peněžitý příspěvek na stravování do výše 82,60 Kč bez odvodů – je nedaňovým příjmem zaměstnance (nad limit podléhá odvodům).
 • Pro zaměstnavatele se jedná o plně uznatelný daňový náklad ( i nad limit 85,60 Kč).
 • Podmínky poskytnutí:
  • Stravenka pouze za odpracovanou směnu (min. 3 hodiny), tedy ne za dovolenou, nemoc, neplacené volno apod.
 • Posláno na účet společně se mzdou, přičtení k čisté mzdě.
 • Nevýhoda – poskytnutí finančního příspěvku na stravování – není jisté, zda zaměstnanec použije peníze na stravování.

Příklady využití stravenkového paušálu

Příklad č. 1: Zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům příspěvek na stravování ve výši 82,60 Kč za odpracovanou směnu, zaměstnanec za měsíc leden odpracoval 20 směn.

Stravenkový paušál pro leden 2022: 20 odpracovaných směn x 82,60 Kč = 1652 Kč

Částka 1652 Kč nevstupuje do hrubé mzdy zaměstnance ani do vyměřovacího základu pro zdravotní a sociální pojištění, takže neovlivňuje čistou mzdu a ve výsledku bude přičtena k čisté mzdě. 

Příklad č. 2Zaměstnavatel poskytuje svým zaměstnancům stravenkový paušál ve výši 95 Kč za odpracovanou směnu, zaměstnanec za měsíc leden odpracoval 20 směn. 

Stravenkový paušál pro leden 2022: 20 odpracovaných směn x 95 Kč = 1900 Kč

Maximální možná částka, kterou může zaměstnavatel přispět bez vlivu na odvody, je 1652 Kč, jak bylo ukázáno v příkladu č. 1, zbývající část 248 Kč (1900 Kč - 1652 Kč) zvyšuje hrubou mzdu, je z ní tedy počítáno sociální i zdravotní pojištění. 

Výhodou stravenek je, že u zaměstnance jsou osvobozeny bez limitu, pro zaměstnavatele je to daňový náklad do limitu, stravenkový paušál je naopak u zaměstnance osvobozen do limitu, u zaměstnavatele daňový náklad bez limitu, což je pro něj výhodnější. Výhodou stravenkového paušálu je i fakt, že do toho nevstupuje žádná třetí strana. Vše si řeší zaměstnavatel dle svého uvážení.


Ing. Petra Jančová

Jsem vystudovaná ekonomka, ale již při studiu jsem pracovala a starala se o fakturace, pracovní smlouvy a komunikaci s úřady v menších firmách. Časem jsem si k tomu přibrala také celou mzdovou agendu, absolvovala školení a certifikace v oblasti mzdové agendy, personalistiky a účetnictví. Postupně jsem se začala starat o více firem, zkušenosti rostly, a tak jsem si našla kolegyni Verču, se kterou jsme rozjely naši mikroúčetní kancelář.