Vláda schválila návrh na zvýšení ošetřovného na 80 %

24. 4. 2020

V pátek 17. 4. vláda schválila návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové na novelu zákona č. 133/2020 o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020. Podle návrhu se má v období od 1. dubna do 30. června 2020 zvýšit ošetřovné rodičům ze stávajících 60 % na 80 % denního vyměřovacího základu (DVZ).


Jelikož potřeba péče o děti potrvá pro většinu rodičů nejspíše až do konce června 2020, ocitá se mnoho rodin v nepříznivé situaci. Současná dávka ošetřovného ve výši 60 % DVZ činí u většiny zaměstnanců přibližně jen 70 % jejich čisté mzdy. Takto znatelný propad příjmů po dobu téměř 4 měsíců může u rodin s dětmi vyvolat nečekané finanční komplikace. Vláda požádala Poslaneckou sněmovnu i Senát Parlamentu ČR o projednání novely zákona ve zrychleném režimu legislativní nouze. Navýšení dávky zajistí Česká správa sociálního zabezpečení okamžitě po schválení zákona parlamentem a prezidentem republiky. Proto může být výplata ošetřovného za duben, o kterou si žádají rodiče předložením měsíčního výkazu počátkem května, provedena automaticky již ve zvýšené částce.

 

Hrubá mzda mzdaČistá mzda (bez slevy na dítě)Ošetřovné 60 % DVZOšetřovné 80 % DVZ
20 000 Kč15 856 Kč10 680 Kč14 220 Kč
25 000 Kč19 303 Kč13 320 Kč17 760 Kč
28 000 Kč21 370 Kč14 940 Kč19 920 Kč

                                                                                                                                                                                                             Zdroj: MPVS

Ze srovnání mzdy a výše dávky ošetřovného za 30 kalendářních dnů vyplývá, že po změně přesáhne úroveň ošetřovného u většiny zaměstnanců 90 % čisté mzdy, novela zákona tak dokáže zabránit výraznému propadu příjmů u rodičů.

 


Ing. Veronika Koláčková

Jsem absolventkou Mendelovy univerzity v Brně. Během studia jsem přišla do kontaktu se základní mzdovou a účetní agendou. Po škole jsem se začala více zabývat zpracováním mezd a absolvovala jsem akreditovaná školení, díky kterým jsem prohloubila své vědomosti.