Zaměstnávání uprchlíků z Ukrajiny: Co musíte udělat a jaké máte povinnosti?

3. 5. 2022

Jako první musíte rozlišit mezi dvěma věcmi. Jde v případě vašeho nového zaměstnance o běžence, nebo dotyčný v České republice pobýval už před vypuknutím válečného konfliktu? My se v článku budeme věnovat zaměstnávání ukrajinských uprchlíků, kteří přišli do země po 24. únoru.

Jak tedy legálně zaměstnat občany z Ukrajiny?

Ukrajinští uprchlíci získávají u nás takzvané strpění, tedy speciální vízum za účelem strpění. Na jeho základu můžou u nás pracovat. Ve druhé polovině března se však změnily podmínky, a to následovně:

Do 20. března museli získat pracovní povolení od úřadu práce, to se však mohlo vztahovat pouze na „volné pracovní místo“ vyhlášené právě samotným úřadem práce.

Po 20. březnu už ale tohle není potřeba. Ukrajinští uprchlíci mohou pracovat ihned, pokud splní stejné podmínky jako tuzemský zaměstnanec. Povolení ani „volné pracovní místo“ už není potřeba.

Jakou smlouvu mám zaměstnanci z Ukrajiny nabídnout?

Uprchlík z Ukrajiny může pracovat na základě těchto smluv:

  • Hlavní pracovní poměr (HPP)
  • Dohodu o provedení práce (DPP)
  • Dohodu o pracovní činnosti (DPČ)
  • Živnostenský list

Nejčastějším typem smlouvy je HPP, tedy hlavní pracovní poměr. Uzavřít jej můžete na dobu určitou i neurčitou, v případě té na dobu neurčitou však bude nutné poměr vypovědět, pokud se zaměstnanec rozhodne odcestovat zpět do své domoviny.

Doporučuje se smlouvu vyhotovit v češtině i ukrajinštině, případně angličtině nebo ruštině, aby bylo jisté, že zaměstnanec porozumí všem podmínkám.

Do 20. 3. ukrajinští uprchlíci nemohli uzavírat Dohody nebo vícero poměrů současně. Nově už ale mohou uzavírat smlouvy totožně jako občan České republiky.

Pokud by uprchlíci z Ukrajiny pracovali bez pracovní smlouvy, je to velký risk pokuty nejen pro ně, ale i pro jejich zaměstnavatele!

Informační povinnost nejen při nástupu

Pokud zaměstnáváte člověka s takzvanou dočasnou ochranou, vztahuje se na vás jakožto na zaměstnavatele povinnost to oznámit příslušnému úřadu práce. Na krajskou pobočku ÚP, v jehož obvodu bude zaměstnání vykonáváno, je nutné oznámení odeslat nejpozději v zaměstnancův 1. den nástupu do práce.

Formulář najdete TADY.

Informovat příslušný úřad práce musíte i v případě, že zaměstnanec nenastoupí k domluvenému pracovnímu poměru nebo byl pracovní poměr rozvázán dřív, než bylo uvedené ve smlouvě – výpovědí nebo dohodou z některých důvodů uvedených v zákoníku práce. Je nutné oznámit i konkrétní důvod výpovědi.

Uprchlíci z Ukrajiny a daně v ČR

Ve většině případů jde o daňové nerezidenty ČR. Může tedy využít základní slevu na poplatníka a v případě studia i slevu na studenta. Aspoň prozatím je však možné uplatnit slevu na děti a ostatní slevy na dani.

S čím musím počítat, pokud zaměstnávám utečence z Ukrajiny?

  • Nikdy není jisté, jak dlouho se zaměstnanec s pobytem za účelem strpění zdrží v naší zemi. Někteří uprchlíci chtějí domů, jakmile to půjde, někteří tu však plánují zůstat natrvalo.
  • Můžete narazit na jazykovou bariéru. I když si říkáte, že jde o dva podobné slovanské jazyky, zvláště při práci a používání odborných pojmů může dojít k nedorozumění.

Nezapomínejte! Ukrajinský zaměstnanec má stejná práva jako zaměstnanec z České republiky! Nelze mu nabídnout nižší mzdu než českému pracovníkovi za stejnou pozici! Rovné podmínky a dodržování zákonů skutečně nepodceňujte, inspekce kontroly v posledních týdnech zintenzivnila…

Hledáte schopnou a spolehlivou externí mzdovou účetní? Napište nám na info@uctarky.cz nebo se ozvěte prostřednictvímkontaktního formuláře. Budeme se těšit na spolupráci!


Ing. Petra Jančová

Jsem vystudovaná ekonomka, ale již při studiu jsem pracovala a starala se o fakturace, pracovní smlouvy a komunikaci s úřady v menších firmách. Časem jsem si k tomu přibrala také celou mzdovou agendu, absolvovala školení a certifikace v oblasti mzdové agendy, personalistiky a účetnictví. Postupně jsem se začala starat o více firem, zkušenosti rostly, a tak jsem si našla kolegyni Verču, se kterou jsme rozjely naši mikroúčetní kancelář.