Zrušení superhrubé mzdy a její dopady

21. 1. 2021

Nejzasádnější novinkou roku 2021 je zrušení tzv. superhrubé mzdy. S účinností od 1. 1. 2021 se stává základem pro výpočet zálohy daně z příjmu hrubá mzda, která bude daněna 15% sazbou (u příjmů nad 141 764 Kč měsíčně se bude danit 23% sazbou). Zaměstnanci si tak už v lednové mzdě přilepší o několik stovek korun, pro zaměstnavatele se zrušením superhrubé mzdy nic nemění.

Hrubá mzda vs. superhrubá mzda

Hrubá mzda je základním ukazatelem odměnování, který se sjednává mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem nejčastěji mdovým výměrem, případně může být sjednán přímo v pracovní smlouvě, a důležitým pro zpracování mzdy za uplynulým měsíc. Z hrubé mzdy se počítají odvody sociálního a zdravotního pojištění za zaměstnance i zaměstnavatele. Superhrubou mzdu tak tvoří hrubá mzda navýšená o odvody pojištění, které odvádí zaměstnavatel (sociální pojištění 24,8 % z hrubé mzdy a zdravotní pojištění 9 % z hrubé mzdy). Z této částky se následně výpočítala záloha na daň z příjmu fyzických osob.

Zrušení superhrubé mzdy

Zrušením superhubé mzdy došlo ke snížení částky, ze které se počítá záloha na daň z přijmu, a tím došlo i ke snížení výsledné daně. Zároveň se zrušením superhrubé mzdy došlo ke zvýšení slevy na poplatníka měsíčně na 2 320 Kč (ročně 27 840 Kč). Zaměstnanci tak zůstane více pěněz k výplatě. Výhodou je, že pro zaměstnavatele se nic nemění, odvody sociálního i zdravotního pojištění se stále vypočítavají z hrubé mzdy. 


Příklad výpočtu měsíční zálohy

Sjednaná hrubá mzda činí 30 000 Kč a zaměstnanec uplatňuje slevu na poplatníka. Jak se liší jeho mzda v prosicni 2020 a v lednu 2021, si ukážeme následovně.

Prosinec 2020 

Hrubá mzda 30 000 Kč

Výpočet daně 30 000 * 33,8 % (sociální a zdravotní pojistné za zaměstnavatele) =  40 140 Kč ( nutno zaokrohlit na celé stokoruny nahoru) →

40 200 * 15 % (sazba daně z příjmu fyzických osob) = 6 030 Kč →

6 030 - 2 070 Kč (sleva na polatníka) = 3 960 Kč (výsledná daň) →

30 000 Kč - 1 350 Kč (zdravotní pojištění zaměstnance 4,5 %) - 1 950 Kč (sociální pojištění zaměstnance 6,5 %) - 3 960 Kč (daň po slevě) = 22 740 Kč (čistá mzda).

Leden 2021

Hrubá mzda 30 000 Kč

Výpočet daně 30 000 * 15 % = 4 500 Kč →

4 500 Kč - 2 320 Kč (sleva na polatníka) = 2 180 Kč →

30 000 Kč - 1 350 Kč (zdravotní pojištění zaměstnance 4,5 %) - 1 950 Kč (sociální pojištění zaměstnance 6,5 %) - 2 180 Kč (daň po slevě) = 24 520 Kč (čistá mzda).

 

Rozdíl mezi prosincovou a lednovou mzdou číní 1 780 Kč. V případě, kdy by zaměstnanec uplatňoval i slevu na více jak dvě děti, může se vysledná daň překlopit i do daňového bonusu.

 


Ing. Veronika Koláčková

Jsem absolventkou Mendelovy univerzity v Brně. Během studia jsem přišla do kontaktu se základní mzdovou a účetní agendou. Po škole jsem se začala více zabývat zpracováním mezd a absolvovala jsem akreditovaná školení, díky kterým jsem prohloubila své vědomosti.