Zase jinak. Kolik je nezabavitelná částka od dubna 2022 a jak ji spočítat?

6. 4. 2022

Jsou na mzdu vašeho zaměstnance uvaleny exekuce? Potřebujete si ujasnit, jak provádět srážky z jeho mzdy od dubna 2022, kdy se zvýšilo životní minimum, a jaká je nová nezabavitelná částka a co všechno ji ovlivňuje? Kolik tedy nově musí dlužníkovi přistát na účtu?

Ač velká část účetních počítala s tím, že pokud nezabavitelná částka poroste, bude to z důvodu navýšení normativních nákladů na bydlení, není tomu tak. Nezabavitelná částka je vyšší, ale místo bydlení ji zvedlo nové životní minimum.*

Co je to nezabavitelná částka (minimum)? 

Je to část čisté mzdy, kterou nemůže exekutor zadržet a která vždy musí zůstat dlužníkovi.

Otazníky kolem nezabavitelné částky byly už od ledna

V lednu 2022 se změnil Zákon o státní sociální podpoře. Novinka měla pomoci lidem, kterým z důvodu rostoucích cen energií nezbývají peníze na zaplacení všech životních potřeb. Se změnou zákona došlo ke zvýšení normativních nákladů na bydlení a rozhořely se spory o tom, jestli se tím pádem musí zvýšit i nezabavitelná částka.

Je obvyklé, že se nezabavitelné minimum s každým rokem mění. Roste inflace, rostou náklady na bydlení a růst musí i částka, kterou musí dlužník bezpodmínečně dostat a ze které mu nemohou být strženy peníze na úhradu nesplacených pohledávek. Vyrůst tedy logicky musela i letos.

S rokem 2022 se částka zvýšila, po výpočtu nové nezabavitelné minimum činilo 8006,25 Kč, jenže následně byly ale na konci ledna 2022 normativní náklady na bydlení ještě jednou navýšeny, a to dodatečně.

Podle informace Ministerstva spravedlnosti narostly o 1 120 Kč. Což ale pořádně zmátlo všechny zaměstnavatele a účetní, zpětné zvyšování minima za lednovou výplatu se ale nekonalo a podle opatření Krajského soudu v Hradci Králové se nekonalo ani navýšení týkající se výplat za měsíce únor a březen. S výkladem soudu se shodla i Česká správa sociálního zabezpečení, jak uvedl ve svém článku na webu peníze.cz Jiří Hovorka.

Od dubna je to jinak

Od 1. 4. 2022 se zvýšila nezabavitelná částka na základě zvýšení životního minima jednotlivce. To se kvůli inflaci a zdražování zvedlo o 10 %, tedy na 4 250 Kč pro jednotlivce. Částka normativních nákladů na bydlení je pro rok 2022 na 6 815 Kč (Nařízení vlády 507/2021 Sb.). 

Základní nezabavitelnou částku tvoří součet těchto dvou položek, nově je 11 065 Kč (4 250 + 6 815). Nezabavitelná částka na zaměstnance je 3/4 tohoto součtu, tedy 8 298,75 Kč (dosud platilo 8 006,25 Kč).*

Kolik tedy je nezabavitelná částka od dubna 2022?

Nezabavitelná částka pro jednotlivce je 8 298, 75 Kč.

Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu je 2 766,25 Kč (1/3 nezabavitelné částky pro jednotlivce).

A jak se počítají srážky ze mzdy?

Srážky se vypočítávají z čisté mzdy – až poté, co odečtete daň z příjmů a odvodů na pojištění. Od výsledku se odečítá nezabavitelná částka. Co se týče výše nezabavitelné částky, záleží ještě na tom, zda má zaměstnanec pohledávky přednostní nebo nepřednostní. U přednostních pohledávek jsou ze mzdy strhávány 2/3 rozdílu čisté mzdy a nezabavitelné částky.

Do přednostních pohledávek patří tyto pohledávky:

  • Výživné (alimenty)
  • Náhrada újmy způsobené poškozenému ublížením na zdraví
  • Náhrada újmy způsobené úmyslnými trestnými činy
  • Pohledávky daní
  • Náhrada přeplatků na dávkách nemocenského, důchodového a úrazového pojištění
  • Pojistné na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
  • Pojistné na veřejné zdravotní pojištění
  • Náhrada přeplatků na podpoře v nezaměstnanosti a podpoře při rekvalifikaci
  • Náhrada přeplatků na dávkách sociální podpory

U nepřednostních pohledávek je ze mzdy strhávána 1/3 rozdílu čisté mzdy a nezabavitelné částky.

Příklad 1: Zaměstnanec bere 20 000 Kč čistého, má manželku, dvě děti a exekuci – jednu nepřednostní pohledávku.
Od čisté mzdy se odečte nezabavitelné minimum za zaměstnance a 3 vyživované osoby, tedy:

20 000 - 8 298,75 - 2 766,25 - 2 766,25 – 2 766,25= 3 402,5.

Nepřednostní pohledávka tvoří 1/3 této částky, tedy 1 134.

20 000 – 1 134 = 18 866 Kč

Zaměstnanci musí přijít na účet 18 866 Kč.

 

Příklad 2: Zaměstnanec bere 25 000 Kč čistého, je sám, bezdětný a je zatížen exekucí na přednostní pohledávku.

25 000 – 8 298,75 = 16 701,25 Kč.

Přednostní pohledávku tvoří 2/3 této částky, tedy 11 134 Kč,

25 000 – 11 134 = 13 866 Kč.

Zaměstnanci přijde na účet 13 866 Kč.

Tip Účtařek: Potřebujete si výpočty rychle ověřit? Použijte Kalkulačku nezabavitelné části mzdy na webu penize.cz.

Mění se i plně zabavitelná částka

Zabavitelná částka bez omezení je dvojnásobek základní nezabavitelné částky, tedy 2 x 11 065 = 22 130 Kč.

Nezapomínejte: Výše uvedené výpočty platí až pro výplatu za duben, za březen se ještě počítá podle starých údajů.

Za administrativu si nově můžete strhnout poplatek

U exekucí, které byly nařízené od roku 2022, může zaměstnavatel využít nároku na paušální poplatek od dlužníka. Výše poplatku je aktuálně stanovená na 50 Kč a je na rozhodnutí zaměstnavatele, jestli práva využije nebo ne. Tento poplatek zaměstnavatel dlužníkovi strhne společně se srážkou na pohledávku.

*někteří účetní však počítají nezabavitelnou částku i se započtením mimořádného navýšení normativních nákladů na bydlení


Ing. Veronika Koláčková

Jsem absolventkou Mendelovy univerzity v Brně. Během studia jsem přišla do kontaktu se základní mzdovou a účetní agendou. Po škole jsem se začala více zabývat zpracováním mezd a absolvovala jsem akreditovaná školení, díky kterým jsem prohloubila své vědomosti.